მშრალი წითელი ღვინო: ყვარლის სპეციალური რეზერვი

დასახელება : წითელი მშრალი ღვინო « ყვარელი სპეციალური რეზერვი ».

ვაზის ჯიში : 100% საფერავი.

ვაზის წლოვანება : 65 წელი.

ვენახი : ღვინო « ყვარელი სპეციალური რეზერვი» ყვარლის სპეციფიკური ზონის  საუკეთესო და ძველი ვენახიდან მზადდება. ყვარლის ტყიანი მთები და მცხუნვარე კლდეები, რომლებიც აღნიშნულ ვენახებს შემოსაზღვრავენ განსაკუთრებულ და განუმეორებელ მიკროკლიმატს ქმნიან, რაც საუკეთესო ხარისხის ღვინის წინა პირობაა.  ღვინის მაღალი ხარისხი, რომ იქნას მიღწეული ვენახებში მოსავლის რეგულირება გასხვლიდანვე იწყება, ყურძნის შეთვალიერებისას ვენახში ტარდება  მწვანე რთველი რომელიც ახდენს მოსავლის ხარისხის ამაღლებას მისი მკვეთრი რაოდენობრივი შემცირების ხარჯზე (მწვანე რთველი მოსავალს დაახლოვებით 50%-ით ამცირებს), ამის შემდგომ წარმოებს ყველა დაზიანებული და დაავადებული მტევნის მოცილება, აღნიშნული ოპერაციების შემდგომ თითოეული ვაზიდან მიიღება არაუმეტეს ერთი ბოთლი საუკეთესო ღვინისა.

რთველი : ხელით შერჩევითი კრეფა (მხოლოდ ჯანმრთელი მტევნები), ყურძნის ფიზიოლოგიური სიმწიფის დროს, ოქტომბერში  წარმოებს.

მოსავალი : 4,5 ტონა 1 ჰექტარზე.

ტექნოლოგია : კლასიკური დურდოზე დუღილი 6 კვირა, დუღილის შემდგომ დურდოზე გაჩერებით, შემდგომ ვაშლ-რძემჟავა დუღილი და 225 ლიტრიან კასრებში დავარგება მინიმუმ 24 თვის განმავლობაში.  ღვინო ჩამოისხმება ყველანაირი დამუშავებისა და ფილტრაციისა გარეშე.

დახასიათება : გამოირჩევა ფენოლების მაღალი შემცველობით, თუმცა ჰარმონიულია, რადგან დასრულებულია ფენოლების პოლიმერიზაციის პროცესი. მიუხედავად მაღალი ალკოჰოლ შემცველობისა ღვინო სასიამოვნოდ მისართმევია, გააჩნია ძალიან მაღალი დავარგების პოტენციალი და ბოთლით შენახვის(დავარგების) პირობებში ღვინო უფრო იხსნება და საფერავის ჯიშის საუკეთესო თვისებებს გამოავლენს. ღვინის არომატში დომინირებს  კომპლექსურად: წითელი ტყის კენკრა, მაყვლისა და კარგად გამოხატული შავი მოცხარის ტონები, რასაც ნაზი ვანილისა და მიხაკის ტონები ავსებენ. ასევე სასიამოვნო, სავსე და სრულია ნარჩენი გემო რომელიც შეიძლება რამოდენიმე საათის განმავლობაში გაგყვეთ.

ღვინო საუკეთესოა როგორც პირდაპირი მოხმარებისთვის, ასევე მრავალწლიანი ბოთლური დავარგებისას მისი ხარისხი მხოლოდ უმჯობესდება.

ღვინო მხოლოდ 20000 ბოთლი ჩამოისხა და მისი ხარისხიც და ფასიც ყოველწლიურად იზრდება, რაც საშუალებას იძლევა აღნიშნული ღვინო განვიხილოთ, როგორც საუკეთესო კაპიტალდაბანდებაც.

რეკომენდაცია : დასალევად ოპტიმალური ტემპერატურა 17-19°C.

ღვინო ძლიერი და კომპლექსურია ამიტომ ნაკლებად გამოხატულ საკვებთან მირთმევისას ღვინის დომინირება აშკარაა, აღნიშნულ ღვინოსთან კარგია სახასიათო ძლიერი საკვები, მაგ.: წითელი ხორცის შემწვარი კერძები, საუკეთესოა ცხვრის ხორცის კერძები და დავარგებული, ხასიათის მქონე ყველი (მაგ. გუდის თუშური ან მაღალცხიმიანი ევროპული ყველი).

კატეგორია: ,

დასახელება : წითელი მშრალი ღვინო « ყვარელი სპეციალური რეზერვი ».

ვაზის ჯიში : 100% საფერავი.

ვაზის წლოვანება : 65 წელი.

ვენახი : ღვინო « ყვარელი სპეციალური რეზერვი» ყვარლის სპეციფიკური ზონის  საუკეთესო და ძველი ვენახიდან მზადდება. ყვარლის ტყიანი მთები და მცხუნვარე კლდეები, რომლებიც აღნიშნულ ვენახებს შემოსაზღვრავენ განსაკუთრებულ და განუმეორებელ მიკროკლიმატს ქმნიან, რაც საუკეთესო ხარისხის ღვინის წინა პირობაა.  ღვინის მაღალი ხარისხი, რომ იქნას მიღწეული ვენახებში მოსავლის რეგულირება გასხვლიდანვე იწყება, ყურძნის შეთვალიერებისას ვენახში ტარდება  მწვანე რთველი რომელიც ახდენს მოსავლის ხარისხის ამაღლებას მისი მკვეთრი რაოდენობრივი შემცირების ხარჯზე (მწვანე რთველი მოსავალს დაახლოვებით 50%-ით ამცირებს), ამის შემდგომ წარმოებს ყველა დაზიანებული და დაავადებული მტევნის მოცილება, აღნიშნული ოპერაციების შემდგომ თითოეული ვაზიდან მიიღება არაუმეტეს ერთი ბოთლი საუკეთესო ღვინისა.

რთველი : ხელით შერჩევითი კრეფა (მხოლოდ ჯანმრთელი მტევნები), ყურძნის ფიზიოლოგიური სიმწიფის დროს, ოქტომბერში  წარმოებს.

მოსავალი : 4,5 ტონა 1 ჰექტარზე.

ტექნოლოგია : კლასიკური დურდოზე დუღილი 6 კვირა, დუღილის შემდგომ დურდოზე გაჩერებით, შემდგომ ვაშლ-რძემჟავა დუღილი და 225 ლიტრიან კასრებში დავარგება მინიმუმ 24 თვის განმავლობაში.  ღვინო ჩამოისხმება ყველანაირი დამუშავებისა და ფილტრაციისა გარეშე.

დახასიათება : გამოირჩევა ფენოლების მაღალი შემცველობით, თუმცა ჰარმონიულია, რადგან დასრულებულია ფენოლების პოლიმერიზაციის პროცესი. მიუხედავად მაღალი ალკოჰოლ შემცველობისა ღვინო სასიამოვნოდ მისართმევია, გააჩნია ძალიან მაღალი დავარგების პოტენციალი და ბოთლით შენახვის(დავარგების) პირობებში ღვინო უფრო იხსნება და საფერავის ჯიშის საუკეთესო თვისებებს გამოავლენს. ღვინის არომატში დომინირებს  კომპლექსურად: წითელი ტყის კენკრა, მაყვლისა და კარგად გამოხატული შავი მოცხარის ტონები, რასაც ნაზი ვანილისა და მიხაკის ტონები ავსებენ. ასევე სასიამოვნო, სავსე და სრულია ნარჩენი გემო რომელიც შეიძლება რამოდენიმე საათის განმავლობაში გაგყვეთ.

ღვინო საუკეთესოა როგორც პირდაპირი მოხმარებისთვის, ასევე მრავალწლიანი ბოთლური დავარგებისას მისი ხარისხი მხოლოდ უმჯობესდება.

ღვინო მხოლოდ 20000 ბოთლი ჩამოისხა და მისი ხარისხიც და ფასიც ყოველწლიურად იზრდება, რაც საშუალებას იძლევა აღნიშნული ღვინო განვიხილოთ, როგორც საუკეთესო კაპიტალდაბანდებაც.

რეკომენდაცია : დასალევად ოპტიმალური ტემპერატურა 17-19°C.

ღვინო ძლიერი და კომპლექსურია ამიტომ ნაკლებად გამოხატულ საკვებთან მირთმევისას ღვინის დომინირება აშკარაა, აღნიშნულ ღვინოსთან კარგია სახასიათო ძლიერი საკვები, მაგ.: წითელი ხორცის შემწვარი კერძები, საუკეთესოა ცხვრის ხორცის კერძები და დავარგებული, ხასიათის მქონე ყველი (მაგ. გუდის თუშური ან მაღალცხიმიანი ევროპული ყველი).

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

თქვენ კალათში პროდუქტები არ არის.